Laatste nieuws
E-Mail

E-mail

Agendabeheer

Agendabeheer

Documentbeheer

Documentbeheer

Fotobeheer

Fotobeheer

Tijdbeheer

Tijdbeheer

Werkbeheer

Werkbeheer

Projectbeheer

Projectbeheer

E-Mail (beheer)

E-mail (beheer)

FileExchange

File uitwisseling

Hostinformatie
Prijs / Prices

Over Teurlings.biz

 

Teurlings.biz is een non-profit organisatie met als doel om internettoepassingen beschikbaar te stellen voor het publiek en het zakelijke leven. Te denken valt o.a. aan agenda- en databasebeheer, e-mail, file-, document- en webhosting. Maar ook als locatie voor het testen van innovaties. Om deel te willen nemen binnen deze organisatie kunt u een bericht richten aan de webmaster. Geef hierin aan hoe u te bereiken bent en wat u wenst. De webmaster neemt dan contact met u op. Omdat het een non-profit organisatie is worden alleen de kosten van het up-&-running houden van de hardware in rekening gebracht. Of wel, niet de hardware en software - deze staat immers gratis tot uw beschikking - maar alleen de elektriciteitskosten. Hierbij geldt de regel dat deze kosten wordt gedeeld door het aantal participanten die gebruik maken van de faciliteiten. Aan het begin van ieder jaar worden deze kosten (van het verstreken jaar) vastgesteld en doorbelast. Hierbij geldt dus niet hoeveel u gebruik maakt van de faciliteiten, waarvan u allemaal gebruik maakt of de omvang ervan. U heeft toegang tot ALLE faciliteiten, ongeacht de conditie. Heeft u echter speciale wensen, ook dat is mogelijk, deze kunt u eveneens richten aan de webmaster. Hij draagt dan zorg dat deze worden verwezenlijkt.

Waar kunt u standaard gebruik van maken:

 

(Web)hosting (met of zonder eigen domeinnaam) : [Fedora, Debian, Ubuntu, Suse, apache, favicon.ico, html, php, cgi, perl, asp.net (mono), asp/aspx (Windows), joomla, websitebaker, e-winkeltje (zen-cart), usage-meter, robot.txt, ror.xml]
Streaming muziek   icecast, ices
E-mail (met of zonder eigen domeinnaam) :

[pop3, imap, smtp, ongelimiteerde mailbox, ongelimiteerde accounts / aliassen, maximale grootte per bericht: 800MB, anti-virus, anti-spam]

Geen open-relay of relaying voor ongedefinieerde domeinen.

Documentbeheer : [ftp (client of via webinterface), ssh, ByteHoard, ongelimiteerde grootte]
MySQL (4.x, 5.x) : [ongelimiteerde omvang, ongelimiteerd aantal databases]
Groupbeheer / projectbeheer / agendebeheer   opengroupoffice, dotproject, time management
Dedicated / virtual servers   VMWare, XEN, linux

 

Hiernaast verstrekt de webmaster u een veelheid aan informatie omtrent het gebruik van uw faciliteiten, diverse log-bestanden over het gebruik van uw informatiesystemen via het 'world-wide-web'. Ofwel wat gebeurt er allemaal met uw informatie(-bronnen/systemen). De hierboven genoemde systemen zijn maar een greep uit de mogelijkheden. Tot op heden is gebleken dat geen enkele wens niet in vervulling is kunnen worden gebracht. Zelfs wensen voor specifieke firewall settings worden gehonoreerd.

Er is echter n beperking: er wordt geen gebruik gemaakt software op basis van Microsoft Windows (dus geen: Ms-SQL, Ms-IIS, Ms-Frontpage extensions, Ms-Exchange, etc. etc.).

Let op: gebruik is alleen toegestaan voor oorbare, niet strafbare doeleinden waarbij diegene die hiervan afwijkt ook daadwerkelijk wordt aangemeld bij de betreffende autoriteiten. Dus, gebruik het goed en dus niet! misbruik het goed. Misbruik wordt geautomatiseerd gestraft..!

Let op: Teurlings.biz gebruikt de meest eigentijdse technieken om zo goed mogelijk zorg te dragen voor uw gegevens. Teurlings.biz wilt u er echter wel op wijzen dat gegevensverlies mogelijk is (bijvoorbeeld door brand, terreuraanslagen of 'onverwacht bezoek'). Teurlings.biz is (en kan) hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Heeft u echter gegevens die specifieke aandacht behoeven, geef dit dan aan. Teurlings.biz kan met u afspraken maken voor additionele (backup) technieken om onverwachte gegevensverlies te reduceren tot 0%!